Aleksandra Dronia
dyrektorka Centrum Edukacji Montessori
prezeska Fundacji Wychowanie dla pokoju
nauczyciel wczesnej edukacji Montessori z międzynarodową akredytacją Montessori Accreditation Council for Teacher Education po kursie w Polskim Instytucie Montessori
opiekunka małego dziecka po kursie w Polskim Stowarzyszeniu Montessori
magister pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
trener umiejętności społecznych
trener emocji dzieci i młodzieży
Joanna Drożdżewicz
nauczycielka wczesnej edukacji Montessori po kursie w Stowarzyszeniu Montessori Bez Granic
ukończony kurs asystenta nauczyciela Montessori w Polskim Instytucie Montessori
magister pedagogiki małego dziecka
nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna
Terapeutka integracji sensorycznej
Marta Kiebzak
nauczycielka wczesnej edukacji Montessori po kursie w Polskim Instytucie Montessori
tytuł zawodowy licencjata pedagogiki
nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny
terapeutka ręki